Klottersanering

Klottersanering kräver goda kunskaper och anpassade medel. Vi avlägsnar många olika former av klotter som har gjorts med tusch, sprayfärg eller annat. Vi rengör allt från små fönster och dörrar  till stora väggar och fasader.Klottersanering i Nybro och Kalmar 

Städ och Fönsterservice har kunskapen om klottersanering både gällande material och tillvägagångssätt. Vi använder oss av väl beprövade medel som kan ses som branschledande idag. Kemikalierna måste givetvis vara effektiva men också uppfylla våra kriterier gällande miljö och säkerhet för vår personal.

Att ha rätt kunskap för de medel som används är avgörande. Att våra kem är kontrollerade och godkända är en självklarhet. Detta borgar för att ytan som saneras inte tar skada och dessutom att vår personal inte heller tar skada.

Kontakta oss för klottersanering i Nybro och Kalmar?

Du kan tryggt anlita oss för din klottersanering i:

  • Nybro
  • Kalmar
  • Emmaboda
  • Vissefjärda
  • Öland
  • Alsterbro
  • Trekanten
  • Smedby

Givetvis tar vi uppdrag i närområdena kring dessa orter också. 

Kontakta Oss idag för hjälp med din klottersanering eller fråga om råd. Tänk på att det ofta är bättre att fråga mer och vi ställer alltid upp med råd och tips även om vi inte utför jobbet

Läs gärna nedan för tips och råd om hur du kan motverka klotter på din fastighet.

 

klottersanering i Nybro och Kalmar -Hur du förebygger klotter

Hur förhindrar jag klotter på min fastighet?

Inledning

Med vår hjälp får du här tips på hur du kan skydda din fastighet och egendom. Med bekgrund av detta kommer vi här belysa några av de praktiska sätt du kan använda. Vi bjuder också på några psykologiska aspekter som bidrar till hålla din kostnad för klottersanering på en minimal nivå.

Lämpliga Åtgärder

Det första är en klassiker inom brottsföebyggande åtgärden men ändå värd att belysa. Se till att din fastighet är väl upplyst på kvällar och nätter. Ljuset används i syfte att avskräcka förövaren då det finns en överhängande risk för upptäckt eller konfrontation. För att hålla nere de höga elpriserna kan det vara på sin plats med en rörelsevakt som bidrar till att dina elkostnader hålls nere.

Som nästa steg rekommenderar vi övervakningskameror. Det är ett utmärkt sätt att göra klottrare mindre benägna att ge sig på din egendom. Om personen trots det väljer att klottra kan gärningspersonen förhoppningsvis identifieras och gripas.

Begränsa Skadorna

De två första förslagen är förebyggande medan följande används i syfte att begränsa skadorna.

Det finns speciell färg med klotteravvisande egenskaper. Detta gör att det är svårare för klottrarens färg att fästa på underlaget. Dessutom finns även beläggningar för dina väggar och andra utsmyckningar. Dessa produkter är, precis som färgen ovan, utformade i syfte att klotter ska ha svårt att fästa på ytorna. Detta minskar risken men gör det också enklare och billigare att klottersanera.

Det finns flera olika typer av produkter som till exempel olika former av vax. Men också andra produkter som kan användas beroende på vilket material det rör sig om.

Vi menar också att samarbeta och prata med dina grannar och andra fastighetsägare i närområdet kan vara väldigt effektivt. Ni kan exemplevis utforma en gemensam handlingsplan. Men, förutom detta, kan ni också begära offerter på utrsutning för att förhoppningsvis få ett bättre pris. Oftast är det att föredra att samarbeta i syfte att göra det förderlaktigt för alla i området som drabbas av klotter.

Vårt sista tips är att kontrollera om till exempel kommunen har några resurser som kan hjälpa till med att förebygga och bekämpa klotter.

Återigen, att samarbeta med flera aktörer gör det oftast billigare och enklare än att försöka lösa allting själv. Det är många som blir drabbade av denna form av vandalism varje år. Emellertid är det svårt att få en tydlig bild av hur mycket det kostar myndigheter, företag och privatpersoner varje år.